Lägenhetsrenovering och säkerhetsdörrar

Lägenhetsrenoveringar pågår för fullt även under året som kommer! Under 2018 hann vi med 53 stycken nyrenoverade, fina lägenheter.

 
Följ med på en rundtur:


Vi vill också passa på att påminna om att vi håller på att montera trygga säkerhetsdörrar. Vi har i dagsläget satt i fler än 200 stycken säkerhetsdörrar i området. Fördelarna är många med en säker dörr; samma nyckel till porten som till lägenhetsdörren, dubbla tätningslister, titthål och dörren är brandklassad.

Är du intresserad eller har frågor är du välkommen att kontakta oss!
Försättsblad till Blankett för godkännande Säkerhetsdörr

Blankett för godkännande Säkerhetsdörr

Ny säkerhetsdörr – Information och svarsblankett

Ett första steg i den satsning som fastighetsägaren planerar på Åkershus är att byta ut lägenhetsytterdörrar till en säkerhetsdörr.

Samtliga hushåll på Åkershus har nu fått ut information, samt en svarsblankett, angående det valfria bytet av lägenhetsdörr till en säkerhetsdörr.

 

Byte av lägenhetsdörr betyder att den nuvarande dörren mot trapphuset byts ut till en säkerhetsdörr. Den nya säkerhetsdörren kommer att ha laminat med mahognyimitation, tittöga och kommer att vara utan brevinkast. En tidningshållare kommer att monteras vid sidan om dörren. Mer information om dörren finns på baksidan av svarsblanketten. Ett utställningsexemplar och produktinformation kommer även finnas på Newsecs kontor.

I samband med att den nya säkerhetsdörren installeras kommer man även få möjligheten att få ett låsbart handtag monterat på balkongdörren.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss!
Tänk på att svarsblanketten ska vara Newsec tillhanda senast den 25/5.

 

Försättsblad till Blankett för godkännande Säkerhetsdörr

Blankett för godkännande Säkerhetsdörr