Lägenhetsrenovering och säkerhetsdörrar

Lägenhetsrenoveringar pågår för fullt även under året som kommer! Under 2018 hann vi med 53 stycken nyrenoverade, fina lägenheter.

 
Följ med på en rundtur:


Vi vill också passa på att påminna om att vi håller på att montera trygga säkerhetsdörrar. Vi har i dagsläget satt i fler än 200 stycken säkerhetsdörrar i området. Fördelarna är många med en säker dörr; samma nyckel till porten som till lägenhetsdörren, dubbla tätningslister, titthål och dörren är brandklassad.

Är du intresserad eller har frågor är du välkommen att kontakta oss!
Försättsblad till Blankett för godkännande Säkerhetsdörr

Blankett för godkännande Säkerhetsdörr

God fortsättning!

Det är många hyresgäster som hört av sig angående säkerhetsdörrar och önskemål om vidare uppgifter kring dessa. Därför har vi delat ut nya svarsblanketter angående de nya säkerhetsdörrarna och även balkonglås.

God fortsättning önskar Planör!

Nu händer det!

För ett tag sedan gick vi ut med blanketter till er angående uppförande av nya tvättstugor på mark. Vi måste tyvärr meddela att tvättstugeprojektet uteblir då mer än hälften av hyresgästerna tackat nej till detta.

Hyresgästerna som har beställt säkerhetsdörrar och/ eller balkonglås kommer snart att få se sina dörrar och lås monterade. Dörrleverantören kommer preliminärt att sätta igång arbetet under vecka 49. Leverantören kommer att ta kontakt med er för tidsbokning.

Vid årsskiftet kommer även att inledas takrenoveringen som består av takomläggning och tilläggsisolering. Arbetet beräknas att pågå i cirka ett år. Alla tak kommer inte att renoveras samtidigt. Det här är en vanlig underhållsåtgärd.

Innan årsskiftet kommer fyra vakanta lägenheter börja renoveras: 214,215,318 och 2508. Renoveringen kan medföra vissa störningar för grannar under dagtid. Vi gör vårt bästa för att minimera dessa och ber om ditt tålamod.

Om du har frågor kring projektet kontakta oss på akershus@planor.se. Vi uppdaterar löpande hemsidan www.akershus.nu.

Ny tvättstuga på gården – Information & svarsblankett

Fastighetsägaren planerar att uppföra nya tvättstugor på gårdarna, då de gamla tvättstugorna nere i källarna upplevs som otillgängliga. Lika många gamla tvättstugor som finns idag kommer att finnas nya. Placeringen och utformningen av de nya tvättstugorna är i dagsläget inte fastställt, men vägen dit ska inte behöva bli längre för någon. Om tvättstugebyggnaden behöver ersätta en befintlig paviljong, kommer en ny paviljong eller uteplats med grillmöjligheter och utrymme för trädgårdsredskap att ersätta den gamla.

De nya tvättstugorna innebär en högre standard jämfört med den befintliga standarden. Den högre standarden medför ett hyrestillägg på 90 kronor. Fastighetsägaren är överens med Hyresgästföreningen avseende beloppet.

Hyresgästens åsikt om uppförande av nya tvättstugor på mark är viktig för oss. Du får möjligheten att påverka detta förslag genom att fylla i svarsblanketten bifogad längst ner på sidan och lämna den i brevlådan utanför Newsecs områdeskontor på Åkershus 30. Blanketten skall lämnas in oavsett svar.

Om mer är hälften av hyresgästerna tackar ja och om Hyresgästföreningen godkänner processen, då kommer det att byggas nya tvättstugor.

Ladda ner svarsblankett här.