Boendedialog

Tillsammans med dig som hyresgäst och fastighetsförvaltningen vill vi ta hand om och utveckla Åkershus till ett ännu bättre område. Här kommer du löpande att hitta information om de gröna satsningarna som görs på området, samt kunna ställa frågor och bidra med dina synpunkter.

Du som bor i bostadsområdet vet ju bäst om hur det är idag och vilka kvalitéer som är värda att bevara och beakta. Du har många kloka synpunkter och de vill vi ta tillvara på. Genom att lyssna in, diskutera och föra dialog vill vi komma fram till en hållbar lösning.

En pågående dialog

Fastighetsägaren är mån om att du som hyresgäst ska få komma till tals och ge dina åsikter och synpunkter på satsningen. Men Åkershus är ett stort område på 450 lägenheter, och alla kommer tyvärr inte att kunna få sin vilja igenom. För att vi ska kunna följa upp ordentligt har en referensgrupp utsetts ur den lokala hyresgästföreningen. Tillsammans med dem diskuteras vad som är möjligt och vad som inte är möjligt att genomföra.