Lägenhetsrenovering och säkerhetsdörrar

Lägenhetsrenoveringar pågår för fullt även under året som kommer! Under 2018 hann vi med 53 stycken nyrenoverade, fina lägenheter.

 
Följ med på en rundtur:


Vi vill också passa på att påminna om att vi håller på att montera trygga säkerhetsdörrar. Vi har i dagsläget satt i fler än 200 stycken säkerhetsdörrar i området. Fördelarna är många med en säker dörr; samma nyckel till porten som till lägenhetsdörren, dubbla tätningslister, titthål och dörren är brandklassad.

Är du intresserad eller har frågor är du välkommen att kontakta oss!
Försättsblad till Blankett för godkännande Säkerhetsdörr

Blankett för godkännande Säkerhetsdörr

Solceller och takombyggnad

HÅLLBARA ÅKERSHUS TAR FORM!

Nu är de på plats! Under året har vi satt upp solceller på fyra stycken tak på Åkershus. Solcellerna kommer att ge ett bra tillskott av energi till området. Detta är ett steg i visionen om ett hållbart Åkershus!

Under året har vi även färdigställt en takombyggnad. Tilläggsisolerade tak med ny papp gör att hållbarheten nu är många år!

Vi önskar alla hyresgäster en riktigt God Jul och god fortsättning!

Renoveringstider

Som ni kanske har märkt har vi börjat med omfattande renoveringar på området. Dessa började redan i december och vi jobbar hårt för att det ska gå snabbt och bli riktigt bra. Nu har det blivit dags för ytterligare lägenheter att renoveras och även dessa kan komma att medföra störningar. I synnerhet under dagtid.

Detta är lägenheterna som står näst på tur: 1403, 1803, 1804, 1818, 2001, 2116.

Tack för att ni har överseende.

God fortsättning!

Det är många hyresgäster som hört av sig angående säkerhetsdörrar och önskemål om vidare uppgifter kring dessa. Därför har vi delat ut nya svarsblanketter angående de nya säkerhetsdörrarna och även balkonglås.

God fortsättning önskar Planör!

Nu händer det!

För ett tag sedan gick vi ut med blanketter till er angående uppförande av nya tvättstugor på mark. Vi måste tyvärr meddela att tvättstugeprojektet uteblir då mer än hälften av hyresgästerna tackat nej till detta.

Hyresgästerna som har beställt säkerhetsdörrar och/ eller balkonglås kommer snart att få se sina dörrar och lås monterade. Dörrleverantören kommer preliminärt att sätta igång arbetet under vecka 49. Leverantören kommer att ta kontakt med er för tidsbokning.

Vid årsskiftet kommer även att inledas takrenoveringen som består av takomläggning och tilläggsisolering. Arbetet beräknas att pågå i cirka ett år. Alla tak kommer inte att renoveras samtidigt. Det här är en vanlig underhållsåtgärd.

Innan årsskiftet kommer fyra vakanta lägenheter börja renoveras: 214,215,318 och 2508. Renoveringen kan medföra vissa störningar för grannar under dagtid. Vi gör vårt bästa för att minimera dessa och ber om ditt tålamod.

Om du har frågor kring projektet kontakta oss på akershus@planor.se. Vi uppdaterar löpande hemsidan www.akershus.nu.

Nyheter på Åkershus.

Vi måste tyvärr meddela att tvättstugeprojektet uteblir då mer än hälften av hyresgästerna tackat nej till detta. Däremot kommer nya säkerhetsdörrar att börja installeras under vecka 49. Här kommer dörrleverantören att återkomma till hyresgästerna med mer information.

Ny tvättstuga på gården – Information & svarsblankett

Fastighetsägaren planerar att uppföra nya tvättstugor på gårdarna, då de gamla tvättstugorna nere i källarna upplevs som otillgängliga. Lika många gamla tvättstugor som finns idag kommer att finnas nya. Placeringen och utformningen av de nya tvättstugorna är i dagsläget inte fastställt, men vägen dit ska inte behöva bli längre för någon. Om tvättstugebyggnaden behöver ersätta en befintlig paviljong, kommer en ny paviljong eller uteplats med grillmöjligheter och utrymme för trädgårdsredskap att ersätta den gamla.

De nya tvättstugorna innebär en högre standard jämfört med den befintliga standarden. Den högre standarden medför ett hyrestillägg på 90 kronor. Fastighetsägaren är överens med Hyresgästföreningen avseende beloppet.

Hyresgästens åsikt om uppförande av nya tvättstugor på mark är viktig för oss. Du får möjligheten att påverka detta förslag genom att fylla i svarsblanketten bifogad längst ner på sidan och lämna den i brevlådan utanför Newsecs områdeskontor på Åkershus 30. Blanketten skall lämnas in oavsett svar.

Om mer är hälften av hyresgästerna tackar ja och om Hyresgästföreningen godkänner processen, då kommer det att byggas nya tvättstugor.

Ladda ner svarsblankett här.

Information om upprustningen i området

Arbetet med den gröna satsningen på Åkershus rullar vidare. Under sommaren har vi fortsatt att planera och handla upp entreprenader, och vi hoppas kunna komma igång med arbetena ute i husen nu i höst.

Att vi inte redan är igång beror på att förhandlingarna med Hyresgästföreningen har dragit ut på tiden. Efter mer än sex månader av samtal har vi inte lyckats komma överens med om ett nytt ramavtal. Därför kommer standardförbättrande renoveringar av lägenheter endast att ske i samband med att nya hyresgäster flyttar in.

Säkerhetsdörrarna på gång

Vad händer då den närmaste tiden?

Hyresgästföreningen har godkänt överenskommelserna med er som vill ha säkerhetsdörrar och arbetet har påbörjats. Entreprenören har fått beställningen.

Att byta ut balkongerna är prioriterat, men på grund av den starka byggkonjunkturen är det svårt att få tag i entreprenörer. Vi arbetar intensivt för att lösa detta och återkommer med ny information så snart vi har nått fram.

Vi planerar även att byta ut alla gamla elinstallationer i undercentralerna, renovera taken. I samband med detta kommer vi även att installera solceller på några av taken.

Bra miljöval för all el

All el som används för att driva Folksam och KPAs fastigheter är för övrigt märkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Från och mer årsskiftet gäller detta även den el som ni använder i lägenheterna. Läs gärna mer om Bra Miljöval på www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/el

Upprustning av visningslägenhet

Upprustningen av den första lägenheten på området har nu kommit en bra bit på vägen! De gamla golven har rivits ut, väggarna har täckts med renoveringsgips och just nu målas det för fullt. Det gamla köket och badrumsinredningen har rivits ut. Även fönster och balkongdörr har fått lite ny färg för att bidra till en ljus och fräsch känsla. Nu har det blivit dags att dra el och sen ska avlopp till kök och badrum göras vid. Fortsättning följer!      

 

 

Ny säkerhetsdörr – Information och svarsblankett

Ett första steg i den satsning som fastighetsägaren planerar på Åkershus är att byta ut lägenhetsytterdörrar till en säkerhetsdörr.

Samtliga hushåll på Åkershus har nu fått ut information, samt en svarsblankett, angående det valfria bytet av lägenhetsdörr till en säkerhetsdörr.

 

Byte av lägenhetsdörr betyder att den nuvarande dörren mot trapphuset byts ut till en säkerhetsdörr. Den nya säkerhetsdörren kommer att ha laminat med mahognyimitation, tittöga och kommer att vara utan brevinkast. En tidningshållare kommer att monteras vid sidan om dörren. Mer information om dörren finns på baksidan av svarsblanketten. Ett utställningsexemplar och produktinformation kommer även finnas på Newsecs kontor.

I samband med att den nya säkerhetsdörren installeras kommer man även få möjligheten att få ett låsbart handtag monterat på balkongdörren.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss!
Tänk på att svarsblanketten ska vara Newsec tillhanda senast den 25/5.

 

Försättsblad till Blankett för godkännande Säkerhetsdörr

Blankett för godkännande Säkerhetsdörr