Nyheter på Åkershus.

Vi måste tyvärr meddela att tvättstugeprojektet uteblir då mer än hälften av hyresgästerna tackat nej till detta. Däremot kommer nya säkerhetsdörrar att börja installeras under vecka 49. Här kommer dörrleverantören att återkomma till hyresgästerna med mer information.