Ny tvättstuga på gården – Information & svarsblankett

Fastighetsägaren planerar att uppföra nya tvättstugor på gårdarna, då de gamla tvättstugorna nere i källarna upplevs som otillgängliga. Lika många gamla tvättstugor som finns idag kommer att finnas nya. Placeringen och utformningen av de nya tvättstugorna är i dagsläget inte fastställt, men vägen dit ska inte behöva bli längre för någon. Om tvättstugebyggnaden behöver ersätta en befintlig paviljong, kommer en ny paviljong eller uteplats med grillmöjligheter och utrymme för trädgårdsredskap att ersätta den gamla.

De nya tvättstugorna innebär en högre standard jämfört med den befintliga standarden. Den högre standarden medför ett hyrestillägg på 90 kronor. Fastighetsägaren är överens med Hyresgästföreningen avseende beloppet.

Hyresgästens åsikt om uppförande av nya tvättstugor på mark är viktig för oss. Du får möjligheten att påverka detta förslag genom att fylla i svarsblanketten bifogad längst ner på sidan och lämna den i brevlådan utanför Newsecs områdeskontor på Åkershus 30. Blanketten skall lämnas in oavsett svar.

Om mer är hälften av hyresgästerna tackar ja och om Hyresgästföreningen godkänner processen, då kommer det att byggas nya tvättstugor.

Ladda ner svarsblankett här.