Information om upprustningen i området

Arbetet med den gröna satsningen på Åkershus rullar vidare. Under sommaren har vi fortsatt att planera och handla upp entreprenader, och vi hoppas kunna komma igång med arbetena ute i husen nu i höst.

Att vi inte redan är igång beror på att förhandlingarna med Hyresgästföreningen har dragit ut på tiden. Efter mer än sex månader av samtal har vi inte lyckats komma överens med om ett nytt ramavtal. Därför kommer standardförbättrande renoveringar av lägenheter endast att ske i samband med att nya hyresgäster flyttar in.

Säkerhetsdörrarna på gång

Vad händer då den närmaste tiden?

Hyresgästföreningen har godkänt överenskommelserna med er som vill ha säkerhetsdörrar och arbetet har påbörjats. Entreprenören har fått beställningen.

Att byta ut balkongerna är prioriterat, men på grund av den starka byggkonjunkturen är det svårt att få tag i entreprenörer. Vi arbetar intensivt för att lösa detta och återkommer med ny information så snart vi har nått fram.

Vi planerar även att byta ut alla gamla elinstallationer i undercentralerna, renovera taken. I samband med detta kommer vi även att installera solceller på några av taken.

Bra miljöval för all el

All el som används för att driva Folksam och KPAs fastigheter är för övrigt märkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Från och mer årsskiftet gäller detta även den el som ni använder i lägenheterna. Läs gärna mer om Bra Miljöval på www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/el