Ny säkerhetsdörr – Information och svarsblankett

Ett första steg i den satsning som fastighetsägaren planerar på Åkershus är att byta ut lägenhetsytterdörrar till en säkerhetsdörr.

Samtliga hushåll på Åkershus har nu fått ut information, samt en svarsblankett, angående det valfria bytet av lägenhetsdörr till en säkerhetsdörr.

 

Byte av lägenhetsdörr betyder att den nuvarande dörren mot trapphuset byts ut till en säkerhetsdörr. Den nya säkerhetsdörren kommer att ha laminat med mahognyimitation, tittöga och kommer att vara utan brevinkast. En tidningshållare kommer att monteras vid sidan om dörren. Mer information om dörren finns på baksidan av svarsblanketten. Ett utställningsexemplar och produktinformation kommer även finnas på Newsecs kontor.

I samband med att den nya säkerhetsdörren installeras kommer man även få möjligheten att få ett låsbart handtag monterat på balkongdörren.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss!
Tänk på att svarsblanketten ska vara Newsec tillhanda senast den 25/5.

 

Försättsblad till Blankett för godkännande Säkerhetsdörr

Blankett för godkännande Säkerhetsdörr