Välkommen till Åkershus

Ett stenkast från Staffanstorps centrum ligger området Åkershus som består av 25 huskroppar från början av 1970-talet. Mellan husen finns gott om grönska, gräsytor och lekmöjligheter, men även en del goda parkeringsmöjligheter. Stora delar av området är dock eftersatt när det kommer till fastighetsunderhållet. Fasaderna behöver göras vid, balkongerna läcker in, stora orättvisor finns gällande standarder och hyressättningar på området. Nu vill fastighetsägaren ta tag i dessa problem och satsa grönt. Satsa på ett mer hållbart område både ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

På denna hemsida kan du följa arbetsprocessen. Det är en stor satsning med ibland flera års långa byggprojekt som du kan läsa mer om under fliken Om renoveringen. En del av satsningen är också att du som hyresgäst ska få säga ditt. Mer om det kan du läsa under Boendedialog.
Företaget Planör i Malmö kommer hålla i projekten och boendedialogen under arbetets gång. Hur du får tag i oss kan du läsa under Kontakta oss.

Här hittar du senaste nyheter.